รายการ NPC

พบทั้งหมด [390] จำนวนหน้า [20] แสดงจำนวนที่ [21-40]

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป
ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ประเภท
Wickebine morocc 27,112 NPC
Krongast izlude 69,213 NPC
Talpiz payon 151,39 NPC
Bismarc comodo 158,342 NPC
Blacksmith Guildsman morocc 95,133 NPC
Hunter Guildsman pay_fild10 148,251 NPC
Hunter Guildsman in_hunter 99,99 NPC
Demon Hunter in_hunter 55,99 NPC
Hunter payon_in02 21,31 NPC
Guide job_hunte 178,32 NPC
Waiting Room job_hunte 178,38 NPC
Manager job_hunte 1,1 NPC
Switch job_hunte 93,101 NPC
Chivalry Captain prt_in 88,101 NPC
Sir Andrew prt_in 75,107 NPC
Sir Siracuse prt_in 71,91 NPC
Sir Windsor prt_in 79,94 NPC
Knight Windsor job_knt 89,106 NPC
Windsor Benedict job_knt 89,106 NPC
Lady Amy prt_in 69,107 NPC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป