ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pvp_n_8-5"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Khalitzburg 1 6 นาที - 9 นาที
Raydric 2 6 นาที - 9 นาที