ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_pryd03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Archer Skeleton 15 0 นาที
Soldier Skeleton 10 0 นาที
Mummy 80 0 นาที
Drainliar 15 0 นาที