ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_fild11"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
ChonChon 15 0 นาที
Picky 50 0 นาที
Super Picky 50 0 นาที
Andre 80 1 นาที - 2 นาที
Ant Egg 50 0 นาที
Deniro 50 1 นาที - 2 นาที
Piere 50 1 นาที - 2 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที