ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_fild09"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Condor 30 0 นาที
PecoPeco Egg 20 0 นาที
Picky 30 0 นาที
Super Picky 50 0 นาที
Muka 40 0 นาที
Desert Wolf Puppy 50 0 นาที
Yellow Plant 2 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 2 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 2 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 2 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 2 3 นาที - 5 นาที