ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "job_thief1"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Orange Mushroom 180 0 นาที
Fabre 50 0 นาที
Chonchon 50 0 นาที
Spore 30 0 นาที