ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "job_monk"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Thief Mushroom 70 0 นาที
Thief Bug Larva 20 0 นาที