ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gon_dun03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
White Plant 10 0 นาที
Hermit Plant 20 10 นาที - 15 นาที
Evil Nymph 60 0 นาที
Taoist Hermit 40 0 นาที
Evil Snake Lord 1 60 นาที