ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gld_dun04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Wraith Dead 15 0 นาที
Mini Demon 15 0 นาที
Zombie Master 30 0 นาที
Dark Illusion 1 20 นาที
Dark Lord 1 480 นาที - 490 นาที
Ghostring 1 240 นาที - 360 นาที