ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gld_dun03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Maya Purple 3 20 นาที - 30 นาที
Caterpillar 30 0 นาที
Gullinbursti 20 0 นาที
Creamy Fear 30 0 นาที
Leib Olmai 30 0 นาที
Maya 1 480 นาที - 490 นาที