ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gld_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Owl Baron 3 0 นาที
Giant Spider 10 0 นาที
Ancient Worm 8 0 นาที
Killer Mantis 10 0 นาที
Giant Hornet 12 0 นาที
Doppelganger 1 480 นาที - 490 นาที