ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gld_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Skeleton General 15 0 นาที
Am Mut 25 0 นาที
Cat o' Nine Tails 3 20 นาที
Gajomart 20 0 นาที
Eddga 1 480 นาที - 490 นาที
Vagabond Wolf 1 240 นาที - 360 นาที