ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_knt02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Joker 20 0 นาที
Raydric 60 0 นาที
Raydric Archer 30 0 นาที
Khalitzburg 1 30 นาที - 45 นาที
Khalitzburg 1 30 นาที - 45 นาที
Khalitzburg 1 30 นาที - 45 นาที
Khalitzburg 1 30 นาที - 45 นาที
Khalitzburg 1 30 นาที - 45 นาที
Khalitzburg 1 30 นาที - 45 นาที
Khalitzburg 1 30 นาที - 45 นาที
Khalitzburg 1 30 นาที - 45 นาที
Khalitzburg 1 30 นาที - 45 นาที
Khalitzburg 1 30 นาที - 45 นาที
Khalitzburg 5 0 นาที
Knight of Abyss 3 60 นาที - 90 นาที
Blood Knight 1 60 นาที - 90 นาที
Alice 1 0 นาที