ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_cas02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Wanderer 50 0 นาที
Raydric 30 0 นาที
Rideword 10 0 นาที
Raydric Archer 40 0 นาที
Abysmal Knight 2 30 นาที - 45 นาที
Raydric 3 5 นาที - 7 นาที
Raydric 3 5 นาที - 7 นาที
Whisper 1 30 นาที - 45 นาที
Whisper 1 30 นาที - 45 นาที
Rideword 4 2 นาที - 3 นาที
Evil Druid 4 2 นาที - 3 นาที
Abysmal Knight 1 30 นาที - 45 นาที
Rideword 15 6 นาที - 9 นาที
Evil Druid 5 6 นาที - 9 นาที
Khalitzburg 1 6 นาที - 9 นาที
Khalitzburg 1 6 นาที - 9 นาที
Khalitzburg 1 6 นาที - 9 นาที
Khalitzburg 1 6 นาที - 9 นาที
Khalitzburg 1 6 นาที - 9 นาที
Abysmal Knight 1 30 นาที - 45 นาที
Mimic 1 6 นาที - 9 นาที
Mimic 1 6 นาที - 9 นาที
Alice 3 0 นาที
Khalitzburg 1 6 นาที - 9 นาที
Wanderer 1 6 นาที - 9 นาที
Raydric Archer 1 6 นาที - 9 นาที
Mysteltainn 2 120 นาที - 180 นาที
Baphomet 1 120 นาที - 121 นาที
Chimera 3 60 นาที - 90 นาที
Mysteltainn 1 120 นาที - 180 นาที