ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_dun03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Deviruchi 10 0 นาที
Joker 8 5 นาที - 7 นาที
Fake Angel 10 0 นาที
Incubus 15 0 นาที
Violy 15 0 นาที
Succubus 15 0 นาที
Lord of Death 1 120 นาที - 240 นาที
Baphomet 1 120 นาที - 240 นาที
Doppelganger 1 120 นาที - 240 นาที
Knight of Abyss 5 5 นาที