ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Familiar 10 0 นาที
Dustiness 30 0 นาที
Poison Spore 30 0 นาที
Argos 50 0 นาที
Whisper 10 0 นาที
Jakk 28 5 นาที - 7 นาที
Bathory 30 0 นาที