ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "cmd_fild03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Pest 30 0 นาที
Poporing 10 0 นาที
Anolian 120 0 นาที
Alligator 10 0 นาที
Toad 1 15 นาที - 20 นาที
Mutant Dragonoid 1 60 นาที - 90 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที