ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "beach_dun2"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Hydra 10 0 นาที
Neraid 10 0 นาที
Merman 3 0 นาที
Megalith 15 0 นาที
Stalactite Golem 70 1 นาที
Tri-Joint 20 0 นาที