ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "alde_dun04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Ambernite 10 0 นาที
Anolian 100 0 นาที
Executioner 1 60 นาที - 90 นาที
Mysteltainn 1 60 นาที - 90 นาที
Ogretooth 1 60 นาที - 90 นาที